PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA MÔN TOÁN NĂM 2022 (19 đề)

Trước mỗi kỳ thi hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều có công bố các đề thi tham khảo, đề minh họa cho các môn thi của năm đó. Các đề này thể hiện rõ mức độ yêu cầu, các kỹ năng, đặc biệt là các dạng toán phù hợp của kỳ thi năm đó. Các đề này giúp các em học sinh biết được cấu trúc và ma trận của đề thi năm đó, từ đó các em sẽ vạch ra kế hoạch học tập và ôn tập phù hợp với hoàn cảnh của mình. Với các thày cô giáo và các nhà trường, từ đây cũng sẽ có kế hoạch định hướng ôn tập và kiểm tra phù hợp cho học sinh ở trường mình, sao cho việc học và ôn luyện không quá căng thẳng nặng nề mà vẫn đạt kết quả cao nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top